Wojewódzka Stacja Sanitarno-Emidemiologiczna w Rzeszowie

Sprawdzanie przez Internet stanu przyjmowanych spraw
START
Logowanie
Instrukcja


Instrukcja

sprawdzania przez Internet stanu przyjmowanych spraw
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie


 1. Pod adresem bip.wsse.rzeszow.pl/sprawy/ działa strona internetowa umożliwiająca sprawdzanie przez Internet stanu przyjmowanych spraw w WSSE w Rzeszowie zwana dalej SERWISEM.


 2. SERWIS działa 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.


 3. SERWIS umożliwia dostęp do następujących informacji związanych ze sprawą przyjętą do realizacji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie zwanym dalej:WSSE

  1. Data zarejestrowania sprawy w WSSE,
  2. Nazwa komórki organizacyjnej załatwiającej sprawę,
  3. Znak sprawy,
  4. Stan załatwienia sprawy (w trakcie realizacji, załatwiona tymczasowo, załatwiona ostatecznie),
  5. Data załatwienia sprawy.

 4. Sprawdzenie stanu przyjmowanych spraw poprzez SERWIS możliwe jest dopiero po uzyskaniu kodu dostępu. Klient może potwierdzić chęć ubiegania się o kod dostępu w jeden z następujących sposobów:


  1. W piśmie kierowanym do WSSE umieścić informację o chęci skorzystania z SERWISU, która musi zawierać adres e-mail i może mieć np. poniższą postać:

   Stan sprawy - TAK.
   e-mail* :...........................................
   

  2. Wysłać na adres e-mail [email protected] informację, która musi zawierać:

   • Adres e-mail, na który ma być wysłany kod dostępu,
   • Imię i nazwisko lub nazwa instytucji,
   • Adres do korespondencji,
   • Datę pisma, z którym stan związanej sprawy prowadzonej w WSSE ma być śledzony przy pomocy SERWISU.
   • Informację opisującą zawartość pisma.

 5. Kody dostępu generowane są w godzinach pracy WSSE w każdy dzień roboczy.


 6. Kody dostępu są wysyłane na adres e-mail podany przez klienta.


 7. Brak adresu e-mail, lub nieistniejący adres e-mail spowoduje brak możliwości wysłania kodów dostępu.


 8. Kod dostępu otrzymany przez klienta w wiadomości e-mail musi zostać przez niego aktywowany. W przypadku, gdy kod dostępu nie zostanie aktywowany, klient nie uzyska dostępu do SERWISU. Instrukcja aktywacji zostanie przekazana w wiadomości e-mail razem z kodami dostępu.


 9. WSSE nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne nie wynikłe ze strony KPUW uniemożliwiające korzystanie z SERWISU, WSSE zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia SERWISU z uwagi na konieczność wykonania prac technicznych.


* - W miejsce wykropkowane należy wpisać adres e-mail na który zostanie wysłany kod dostępu.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicza
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16

tel. 17 852-21-11
[email protected]