Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczegółowymi.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie przyjmowane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16 (kod pocztowy: 35-959 Rzeszów) w godzinach: 7.30 – 15.05.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 styczeń 2018 12:20 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 12:26 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:24 Dorota Gibała