SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 r.

1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie - jednostkowe:

Bilans - jednostkowy
Informacja dodatkowa - jednostkowa
Rachunek zysków i strat - jednostkowy
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe

2. Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych woj. podkarpackiego - łączne:

Bilans - łączny
Informacja dodatkowa - łączna
Rachunek zysków i strat - łączny
Zestawienie zmian w funduszu - łączne

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 r.

1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie - jednostkowe:

Bilans - jednostkowy
Informacja dodatkowa - jednostkowa
Rachunek zysków i strat - jednostkowy
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe

2. Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych woj. podkarpackiego - łączne:

Bilans - łączny
Informacja dodatkowa - łączna
Rachunek zysków i strat - łączny
Zestawienie zmian w funduszu - łączne

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 r.

1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie - jednostkowe:

Bilans - jednostkowy
Informacja dodatkowa - jednostkowa
Rachunek zysków i strat - jednostkowy
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe

2. Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych woj. podkarpackiego - łączne:

Bilans - łączny
Informacja dodatkowa - łączna
Rachunek zysków i strat - łączny
Zestawienie zmian w funduszu - łączne

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 r.

1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie - jednostkowe:

Bilans - jednostkowy
Informacja dodatkowa - jednostkowa
Rachunek zysków i strat - jednostkowy
Zestawienie zmian w funduszu - jednostkowe

2. Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych woj. podkarpackiego - łączne:

Bilans - łączny
Informacja dodatkowa - łączna
Rachunek zysków i strat - łączny
Zestawienie zmian w funduszu - łączne

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06 maj 2019 14:25 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 14:27 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 14:29 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 sierpień 2020 07:35 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 maj 2021 12:30 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 maj 2022 10:06 Super User