Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składają się zajmowane nieruchomości w Rzeszowie, Sanoku, Przemyślu i Tarnobrzegu, mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

Nieruchomości:

 • WSSE w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16; w własności Skarbu Państwa; w zarządzie WSSE w Rzeszowie; Nr księgi wieczystej 48567, Sąd w Rzeszowie

 • WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5; w własności Skarbu Państwa; w zarządzie WSSE w Rzeszowie; Nr księgi wieczystej 50231,
  Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

 • WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny w Sanoku ul. Jezierskiego 39; w własności Skarbu Państwa; w zarządzie WSSE w Rzeszowie; Nr księgi wieczystej 61580,
  Sąd Rejonowy w Sanoku

 • WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny w Przemyślu ul. Mariacka 4; w własności Skarbu Państwa; w zarządzie WSSE w Rzeszowie; Nr księgi wieczystej 54189,
  Sąd Rejonowy w Przemyślu

 • WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny w Sanoku, obiekt w Ustrzykach Dolnych 
  ul. 1-ego Maja 14; w własności Skarbu Państwa; w zarządzie WSSE w Rzeszowie;
  Nr księgi wieczystej 23413, Sąd Rejonowy w Lesku

Majątek WSSE rok 2016

 • samochody- 16

 • komputery - 324

  Sprzęt laboratoryjny:

  • Chromatograf gazowy „Clarus” z detektorami NPD i ECD i autosamplerem,

  • Destylarka Buchi K-370,

  • Analizator rtęci AMA 254,

  • Piec mikrofalowy ciśnieniowy ETHOS 1,

  • Chromatograf cieczowy Pro Star,

  • Chromatograf cieczowy DIONEX,

  • Chromatograf gazowy GC 6890N (FID/ECD,

  • Chromatograf gazowy GC 6890N/MS 5976 Agilent,

  • Spektrometr absorpcji atomowej Solaar nr GE 650558,

  • Spektrometr absorpcji atomowej Solaar ,

  • Chromatograf cieczowy DIONEX Ultimata ,

  • Spektrometr masowy ICP-MS,

  • Chromatograf jonowy Dionex ICS-1100 ASDV moduł aniony i kationy,

  • Chromatograf cieczowy Woters e2695,

  • Spektrometr Absorpcji Atomowej S4 AA System plus,

  • Chromatograf jonowy ICS 2500,

  • Zestaw spektrometrii gamma,

  • Chromatograf gazowy z detektorem GCMS-QP 2010 Ultra,

  • Zestaw do pomiaru pól TF-NARDA,

  • Immunoanalizator MINI VIDAS,

  • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej ZEENIT 700,

  • Sekwenator ABI PRISM 310 DNA SEQENCER,

  • Chromatograf cieczowy Varian,

  • Chromatograf cieczowy typ LC-10A ,

  • Chromatograf gazowy 6890 Plus z detektorem mas i wychwytu elektronów,

  • Chromatograf gazowy SATURN GC/MS/MS,

  • Zestaw LC-MS/MS 8050,

  • Real Time PCR System 7500

  • Cieplarki, Dygestoria kwasoodporne, Sterylizatory parowe pionowe, Mierniki mikroklimatu, Inkubator mikrobiologiczny, Suszarki laboratoryjne, Zamrażarka niskotemperaturowa, Przenośny zestaw do pomiaru skażeń promieniotwórczych, Zestaw do pomiarów pól elektromagnetycznych, Miernik/analizator dźwięku i drgań typu SVAN948, Szafy chłodnicze.

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego - WSSE Rzeszów - OL Tarnobrzeg

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 styczeń 2018 11:50 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 12:28 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:29 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:33 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:34 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:36 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:37 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 sierpień 2018 10:09 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 wrzesień 2018 10:00 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 10 październik 2018 08:14 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 październik 2018 09:27 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 24 kwiecień 2019 07:41 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 13:48 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 sierpień 2019 07:28 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 sierpień 2019 13:26 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 sierpień 2019 13:26 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 04 wrzesień 2019 14:15 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 08:12 Dorota Gibała