Zastępca Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przyjmuje skargi i wnioski oraz udziela informacji o sposobie ich rozpatrywania codziennie w godzinach: 7.30 – 15.05, a we wtorki do godz. 16.05.

Skargi i wnioski wnoszone do Wojewody Podkarpackiego przyjmowane są w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w Kancelarii Urzędu.

Skargi i wnioski wnoszonego do Głównego Inspektora Sanitarnego składa się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 styczeń 2018 12:08 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 12:27 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 13:52 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 13:52 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 13:56 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 14:22 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 lipiec 2018 12:20 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 08:09 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 08:09 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 08:09 Dorota Gibała
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 12:17 Dorota Gibała