Informator klienta

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczegółowymi.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie przyjmowane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16 (kod pocztowy: 35-959 Rzeszów) w godzinach: 7.30 – 15.05.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Osoba upoważniona  przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przyjmuje skargi i wnioski oraz udziela informacji o sposobie ich rozpatrywania codziennie w godzinach: 7.30 – 15.05, a we wtorki do godz. 16.05.

Skargi i wnioski wnoszone do Wojewody Podkarpackiego przyjmowane są w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w Kancelarii Urzędu.

Skargi i wnioski wnoszonego do Głównego Inspektora Sanitarnego składa się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta.

Opinia prawna dotycząca obowiązku szczepień przeciwko COVID – 19 dla osób wykonujących określone zawody (w tym zawody medyczne) na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

 

poradnik

Podkategorie