LogoBIP
Strona główna WSSE w Rzeszowie Strona główna WSSE w RzeszowieArchiwum Archiwumlogowanie logowanie
   
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Biuletyn Informacji Publicznej 
Status prawny

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącym do struktur administracji zespolonej w województwie. Obszar jego właściwości obejmuje województwo podkarpackie.

W ramach administracji zespolonej w województwie, PPWIS podlega zwierzchnictwu Wojewody Podkarpackiego. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej PPWIS jest organem niższego stopnia w stosunku do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,
zaś sam jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa podkarpackiego oraz Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.


Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie jest aparatem pomocniczym Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Działa w formie podmiotu leczniczego finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego podmiotem tworzącym jest Wojewoda Podkarpacki.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.


Zastępca Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przyjmuje skargi i wnioski oraz udziela informacji o sposobie ich rozpatrywania codziennie w godzinach: 7.30 – 15.05, a we wtorki do godz. 16.05.

Skargi i wnioski wnoszone do Wojewody Podkarpackiego przyjmowane są w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w Kancelarii Urzędu.

Skargi i wnioski wnoszonego do Głównego Inspektora Sanitarnego składa się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta.

Autor: Dorota Gibała, WSSE Rzeszów
Data utworzenia: 2003-07-01 12:00:00
Ostatnio modyfikowany przez: Dorota Gibała, WSSE Rzeszów
Data ostatniej zmiany: 2017-01-24 11:22:05
Odsłon: 18029
Pokaż dziennik zmian
 

       
(c) 2011 WSSE Rzeszów
BIP